CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU

Phòng thí nghiệm phù hợp theo tiên chuẩn ISO/IEC 17025: 2015 số hiệu VLAT 1.4444

VI
VI EN

MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU JSC

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI XÃ HỘI LÀ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO MỘT THẾ GIỚI TỐT HƠN, AN TOÀN HƠN VÀ KẾT NỐI VỚI NHAU HƠN

Chúng tôi tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn bằng cách giúp các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi làm việc hiệu quả, cung cấp chất lượng và giao dịch bằng sự chính trực và tin cậy

Chúng tôi tạo ra một thế giới an toàn hơn bằng cách đảm bảo rằng môi trường nơi bạn làm việc và sinh sống là an toàn và sạch sẽ, đồng thời các sản phẩm bạn sử dụng hoặc tiêu thụ đều an toàn

Chúng tôi cho phép một thế giới kết nối với nhau hơn bằng cách giúp công nghệ mới tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh chóng và chi phí hợp lý, đảm bảo bảo mật dữ liệu và CNTT, đồng thời sử dụng AI và IoT để phát triển các thành phố thông minh

 

Xem thêm
 MÔI TRƯỜNG HẢI ÂU JSC

Phòng thí nghiệm

VIMCERTS 117, VLAT 1.0444,

Phòng Thí nghiệm Chất lượng Môi trường là một trong các phòng thí nghiệm của Viện Môi Trường & Tài Nguyên với nhiệm vụ và chức năng: Thực hiện các chương trình Quan trắc, Giám sát, Đo đạc và Phân tích mẫu chất lượng môi trường Đất, Nước và Không khí. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó, PTN Chất lượng Môi trường còn thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về thực hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu nước, khí và đất. 

Dịch vụ cốt lõi

của hải âu

Tư vấn Môi Trường

Tư vấn Môi Trường

Chuyên tư vấn các giải pháp và cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dành cho Doanh nghiệp

Phân Tích Môi Trường

Phân Tích Môi Trường

Công ty CP Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu có chức năng nhiệm vụ về lĩnh vực Phân tích và tư vấn môi trường nước, không khí, đất.

Quan Trắc Hiện Trường

Quan Trắc Hiện Trường

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Môi trường Hải Âu có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

Quan Trắc Môi Trường Lao Động

Quan Trắc Môi Trường Lao Động

Với đội ngũ nhân viên công ty có trình độ cao về lĩnh vực môi trường

Hệ Thống Xử Lý

Hệ Thống Xử Lý

Xử lý nước thải là trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, phát sinh ra một số lưu lượng nước bẩn trong quá trình sản xuất

Dịch Vụ Khác

Dịch Vụ Khác

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường Kế hoạch bảo vệ môi trường, Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Phòng thí nghiệm với thiết bị hiện đại
12 năm hoạt động làm việc trong lĩnh vực
Đội ngũ 200 nhân viên chuyên nghiệp
Thương hiệu - Uy tín - Chất lượng